Đại học chính quy | Đào tạo


CẨM NANG TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐHCQ NĂM 2019


 

CẨM NANG TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐHCQ NĂM 2019

1. Thông tin chung

- Trường đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh trong cả nước

- Tổng chỉ tiêu: 1260

- Mã trường: DTZ

- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên.      

- Website:         www.tnus.edu.vn                                        

 - Facebook:     www.facebook.com/DHKHDHTN

- HOTLINE: 02083.75.88.99; 0989.82.11.99

2. Các ngành đào tạo tuyển sinh năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH

(MÃ NGÀNH)

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH

(MÃ NGÀNH)

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

LUẬT

Luật

(7380101)

 

VA, TO, N1(D01)

VA, SU, ĐI (C00)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

HƯỚNG DẪN

DU LỊCH

Du lịch

(7810101)

VA, SU, ĐI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

VA, TO, LI (C04)

LUẬT KINH TẾ

LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ

NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

NGÔN NGỮ ANH

Ngôn ngữ Anh

(7220201)

VA, TO, N1(D01)

VA, SU, N1 (D14)

VA, ĐI, N1 (D15)

VA, GD, N1 (D66)

QUẢN TRỊ LỮ HÀNH

Quản trị

Dịch vụ du lịch

và lữ hành

(7810103)

VA, SU, ĐI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

VA, TO, LI (C04)

TIẾNG ANH

DU LỊCH

QUẢN TRỊ

NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

QUẢN LÝ VĂN HÓA

Quản lý

Văn hóa

(7229042)

VA, SU, ĐI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

BÁO CHÍ

Báo chí

(7320101)

VA, SU, ĐI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

CÔNG TÁC XÃ HỘI

Công tác

Xã hội

(7760101)

VA, SU, ĐI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

THƯ VIỆN - THIẾT BỊ

TRƯỜNG HỌC

Thông tin

Thư viện

(7320201)

VA, SU, ĐI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

THƯ VIỆN - QUẢN LÝ

VĂN THƯ

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y - SINH

Công nghệ

Sinh học

(7420201)

TO, HO, SI (B00)

TO, SI, N1 (D08)

TO, SI, GD (B04)

VA, SI, GD (C18)

QUẢN LÝ

HÀNH CHÍNH CÔNG

Khoa học

Quản lý

(7340401)

VA, TO, N1(D01)

VA, SU, ĐI (C00)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

QUẢN LÝ

NHÂN LỰC

QUẢN LÝ

DOANH NGHIỆP

HÓA DƯỢC LIỆU

Hóa dược

(7720203)

TO, HO, SI (B00)

TO, HO, GD (A11)

VA, TO, N1(D01)

VA, HO, GD (C17)

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Quản lý

Tài nguyên và Môi trường

(7850101)

TO, LI, HO (A00)

TO, HO, SI (B00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM VÀ TIÊU CHUẨN HOÁ

DƯỢC PHẨM

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ

MÔI TRƯỜNG

CÔNG NGHỆ HÓA

PHÂN TÍCH

Công nghệ

Kỹ thuật

Hóa học

(7510401)

TO, HO, SI (B00)

TO, HO, GD (A11)

VA, TO, N1(D01)

VA, HO, GD (C17)

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Khoa học

 Môi trường

(7440301)

TO, LI, HO (A00)

TO, HO, SI (B00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

CÔNG NGHỆ HÓA

THỰC PHẨM

AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ

MÔI TRƯỜNG 

TOÁN KINH TẾ

Toán

ứng dụng

(7460112)

TO, LI, HO (A00)

TO, GD, N1 (D84)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

HỆ THỐNG

THÔNG TIN ĐỊA LÍ

Địa lí tự nhiên

(7440217)

VA, SU, ĐI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, LI (C04)

VA, ĐI, GD (C20)

VĂN HỌC

ỨNG DỤNG

Văn học

(7229030)

VA, SU, ĐI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN

VIỆT NAM

Lịch sử

(7229010)

VA, SU, ĐI (C00)

VA, TO, N1(D01)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

3. Phương thức xét tuyển

Xét tuyển theo 2 phương thức: Theo điểm thi THPT và theo học bạ

3.1. Phương thức dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Xét theo tổ hợp 3 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019, cụ thể

(a) Điều kiện tham gia xét tuyển

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

- Có tổng điểm 3 bài/môn thi THPT Quốc gia năm 2019 (3 bài thi/ môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) đạt ngưỡng điểm đầu vào của trường; Không có bài thi/ môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

(b) Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 bài thi/ môn thi THPT Quốc gia 2018 (3 bài thi/ môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)] + Điểm ưu tiên.

(c) Hồ sơ xét tuyển

- Đăng kí trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo

(d) Thời gian, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ xét tuyển

+ Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ xét tuyển, lệ phí xét tuyển: thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

3.2. Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT

Xét theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, cụ thể:

(a) Điều kiện tham gia xét tuyển

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

- Hạnh kiểm cả ba năm THPT không thuộc loại yếu.

- Tổng điểm trung bình 3 môn (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) của 2 học kỳ [(Học kì II lớp 11 + Học kì I lớp 12; hoặc học kì I lớp 12 + Học kỳ II lớp 12)] + (Điểm ưu tiên x 2) không thấp hơn 36 điểm.

(b) Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển (phụ lục 2) tại trang thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.tnus.edu.vn.

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (có công chứng).

- Bản sao Học bạ THPT (có công chứng).

(c) Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) của 2 học kỳ đăng kí xét tuyển]/2 + Điểm ưu tiên.

(d) Cách thức đăng ký, nộp hồ sơ xét tuyển

(1). Thí sinh đăng ký online qua qua cổng thông tin trên website của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN: http://tuyensinh.tnus.edu.vn.

(2). Thí sinh đăng ký trực tiếp với Hội đồng tuyển sinh Trường theo 1 trong 2 phương thức:

(+). Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên.

(+). Nộp trực tiếp tại phòng Tư vấn tuyển sinh (Phòng 112), Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên; ĐT: 0208.3758.899 - 0208.3757.799

(e) Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo Quy định của Bộ GD&ĐT

- Lệ phí xét tuyển: 30.000,0đ/ 1 hồ sơ (ba mươi nghìn đồng chẵn)

4. Chính sách ưu đãi hỗ trợ người học

4.1. Miễn 100% học phí cho các đối tượng:

- Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo;

- Người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;

- Người tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo;

- Đối tượng được bảo trợ xã hội không có nguồn nuôi dưỡng;

- Người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

4.2. Giảm 70% học phí cho đối tượng: là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4.3. Giảm 50% học phí cho đối tượng: là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

4.4. Hỗ trợ 1.390.000 vnđ/tháng cho sinh viên người dân tộc rất ít người.

4.5. Hỗ trợ 834.000 đ/tháng chi phí học tập cho người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

4.6. Trợ cấp từ 100.000đ - 140.000 đ/tháng cho các đối tượng:

- Người dân tộc ít người ở vùng cao;

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

- Tàn tật (khả năng lao động suy giảm từ 41% trở lên), gặp khó khăn về kinh tế;

- Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập.

4.7. Sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt sẽ được xét cấp học bổng khuyến khích theo kỳ trị giá lên tới 3.750.000đ/1 học kỳ và hàng trăm suất học bổng có giá trị khác do các doanh nghiệp trao tặng cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có thành tích học tập tốt dịp khai giảng, bế giảng hàng năm.

5. Học bổng dành cho tân sinh viên

Thí sinh trúng tuyển vào Đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên có cơ hội nhận được nhiều học bổng có giá trị. Cụ thể: 

♣ 10 suất học bổng trị giá 30 triệu dành cho các tân sinh viên nghèo vượt khó.

Điều kiện xét học bổng: tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thuộc 1 trong 2 trường hợp sau đây:

+ Đạt giải Nhất, Nhì học sinh giỏi cấp Tỉnh trở lên;

+ Điểm xét tuyển (theo điểm thi THPTQG) vào Trường từ 22 điểm trở lên;

♣ 18 học bổng có giá trị dành cho tân thủ khoa của các ngành năm 2019 (với điểm xét tuyển từ 22 điểm trở lên).

 Nhiều suất học bổng có giá trị dành cho các tân sinh viên Top 5 sinh viên có điểm xét tuyển cao nhất của từng ngành (với điểm xét tuyển từ 22 điểm trở lên).

♣ Nhiều suất học bổng “Tiếp sức tới trường” có giá trị dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

 Miễn lệ phí ở kí túc xá cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, trong quá trình học tập tại Trường, các sinh viên còn có cơ hội nhận được nhiều học bổng có giá trị:

5.1. Học bổng khuyến khích cho các sinh viên có điểm rèn luyện và học tập đạt loại xuất sắc, giỏi, khá sau mỗi học kỳ

Với các mức:

       - Sinh viên xuất sắc:     3.750.000 đ/học kỳ

       - Sinh viên giỏi:            3.400.000 đ/học kỳ

       - Sinh viên khá:            3.050.000 đ/học kỳ

5.2. Hỗ trợ việc làm cho các sinh viên học tập và rèn luyện tốt:

- Được tham gia miễn phí các khóa đào tạo kĩ năng mềm, Câu lạc bộ khởi nghiệp;

- Được ưu tiên lựa chọn gửi đến các doanh nghiệp để thực tập và làm việc.

5.3. Hàng trăm suất học bổng có giá trị khác như:

- Giải thưởng “Sao tháng giêng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

- Học bổng Vallet (17 triệu đồng / năm); học bổng Samsung;

- Học bổng “Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi” do Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, Viettel Thái Nguyên, Bảo Việt Thái Nguyên… trao tặng;

- Học bổng của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán khoảng 18 triệu đồng/năm...

6. Cơ sở vật chất

Giảng đường: Trường Đại học Khoa học được quy hoạch xây dựng trên diện tích đất 17,51 ha, đóng trên địa bàn Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên, diện tích xây dựng hiện nay nhà trường dang quản lý là 23614m2 trong đó 02 giảng đường 5 tầng diện tích 7730mđược thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam 3981: 1985, các phòng học được trang bị máy chiếu, quạt mát, rèm che nắng, các phòng học lớn được trang bị hệ thống âm thanh hiện đại phục vụ đào tạo và học tập của sinh viên.

Phòng thực hành:  Nhà trường hiện có 4 phòng thực hành máy tính và 01 phòng học ngoại ngữ được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, phần mềm chuyên dụng phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên

Phòng thí nghiệm: Nhà trường có một trung tâm thí nghiệm với 25 phòng thí nghiệm, diện tích xây dựng 1740m2 cho các chuyên nghành Công nghệ Sinh học, Tài nguyên và Môi trường, ngành Hóa học và Vật lý. Các phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại đặc biệt năm 2018 đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao cho các ngành công nghệ sinh học và khoa học môi trường tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên” Tổng mức đầu tư 35.000.000.000đ. Những thiết bị thí nghiệm đã được trang bị đều là những thiết bị hiện đại, nhiều thiết bị chỉ có ở những trường đại học lớn trên thế giới như máy Máy quang phổ định lượng axit NUCLEIC/PROTEIN Model: NanoDrop One Hãng sản xuất Thermo Fisher Scientific. Hệ thống Realtime PCR có chức năng gradient hãng sản xuất Analytik Jena. Thiết bị khuếch đại gen PCR.  Buồng cấy an toàn sinh học cấp 2 hãng sản xuất Thermo Fisher Scientific. Máy chụp ảnh phân tích hình ảnh quang hóa, huỳnh quang và so màu hãng sản xuất Analytik Jena. Máy phân tích dòng chảy tế bào hãng sản xuất Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences. Kính hiển vi soi ngược và camera chuyên dụng hãng sản xuất NIKON. Hệ máy quang phổ phát xạ nguyên tử liên kết cảm ứng plasma (ICP-OES) hãng sản xuất Horiba. Bộ phân tích vi sinh hiện trường hãng sản xuất Hach - Mỹ. Tủ ủ BOD - Xuất xứ Cộng hòa liên bang Đức....và nhiều thiết bị hiện đại khác.

Kí túc xá: Kí túc xá gồm 04 dãy nhà cao 5 tầng từ K13 đến K16, số chỗ ở gần 1200 khuôn viên Kí túc xá sạch, nhiều cây xanh.

- Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh viên diện chính sách, sinh viên tham gia hoạt động tự quản được miễn, giảm tiền nhà ở.

- Căng tin 4.0 phục vụ ăn uống. Siêu thị mi ni với đầy đủ mặt hàng thiết yếu.

- Mạng wifi phủ sóng toàn Kí túc xá;

- Hệ thống sân bãi thể thao đủ tiêu chuẩn, hiện đại: Sân bóng đá cỏ nhân tạo, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, nhà tập thể hình, sân tập thể dục thể thao khác…

- Phòng ở có đầy đủ các loại dịch vụ: Điều hòa nhiệt độ, bình nóng lạnh, Trật tự an ninh, an toàn cháy nổ đảm bảo;

- Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong Kí túc xá;

- Kí túc xá ở trong khuôn viên Khu nội trú ĐHTN, thuận tiện cho việc học tập, gần trung tâm thành phố, gần bến xe, nhà ga thuận tiện cho việc đi lại.

 

7. Vị trí việc làm nhắm đến đối với từng ngành

Ngành Luật

- Nghề phổ biến: Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên

- Nghề có khả năng đảm nhận: Ngoài các nghề như đã nêu, cử nhân Luật có thể làm rất nhiều công việc khác như: Chấp hành viên, điều tra viên, giám định viên, chuyên viên pháp lý, cố vấn pháp lý, giáo viên dạy luật, cán bộ nghiên cứu pháp luật... trong các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan công an, cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu...

Ngành Du lịch

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

  • Chuyên viên tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt Nam;
  • Chuyên viên tại các bộ phận kinh doanh, marketing, quản lý tại các công ty cung cấp dịch vụ du lịch như: khu du lịch, điểm du lịch, điểm vui chơi tham quan du lịch; hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, thuyết minh viên tại điểm; Nhân viên kinh doanh trong các bộ phận: chào bán tour, khai thác và thiết kế tour, điều hành và giám sát tour, tổ chức sự kiện,...
  • Chuyên viên phụ trách các Phòng ban, các trung tâm thuộc Bộ và Sở văn hóa - Thể thao - Du lịch như: trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, Viện nghiên cứu và phát triển du lịch, Quy hoạch du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch,...
  • Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về du lịch.

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

  • Chuyên viên tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt Nam;
  • Chuyên viên tại các bộ phận kinh doanh, marketing, quản lý tại các công ty cung cấp dịch vụ du lịch như: khu du lịch, điểm du lịch, điểm vui chơi tham quan du lịch; hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, thuyết minh viên tại điểm; Nhân viên kinh doanh trong các bộ phận: chào bán tour, khai thác và thiết kế tour, điều hành và giám sát tour, tổ chức sự kiện...
  • Chuyên viên phụ trách các Phòng ban, các trung tâm thuộc Bộ và Sở văn hóa - Thể thao - Du lịch như: trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, Viện nghiên cứu và phát triển du lịch, Quy hoạch du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch,...
  • Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về du lịch.

Ngành Ngôn ngữ Anh

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

- Hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch, quản lý hoặc nhân viên văn phòng tại các công ty lữ hành hoặc các trung tâm văn hóa, du lịch;

- Quản lý, nhân viên, lễ tân, phục vụ buồng tại nhà hàng, quán bar, khách sạn;

- Nhân viên các sở ngoại vụ, sở văn hóa thể thao và du lịch, đài phát thanh và truyền hình và các phòng ban liên quan tại cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các cấp từ trung ương đến địa phương;

- Giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học phù hợp với chuyên ngành;

- Làm việc tại các tạp chí du lịch, công ty truyền thông;

- Cán bộ tham gia nghiên cứu, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch Việt Nam tại các viện nghiên cứu, các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Cán bộ làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Anh.

Ngành Báo chí

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Báo chí có thể đảm đương các vị trí sau:

- Phóng viên/Nhà báo tại các cơ quan thông tấn.

- Biên tập viên, MC tại Đài PTTH từ Trung ương đến địa phương

- Chuyên viên truyền thông tại các công ty, tập đoàn, tổ chức phi chính phủ...

- Cán bộ/công chức/viên chức phụ trách thông tin/tuyên giáo của các Sở/Ban/Ngành.

Ngành Hóa dược

- Làm cán bộ kỹ thuật, kinh doanh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến dược phẩm, các nguyên liệu làm thuốc và thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

- Làm cán bộ tại các trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định dược phẩm của địa phương và trung ương như viện kiểm nghiệm thuốc trung ương, trung tâm y tế dự phòng các tỉnh thành phố, các bệnh viện, các phòng thí nghiệm có chức năng kiểm nghiệm và chuẩn hóa dược phẩm,…

- Làm chuyên viên quản lý về dược phẩm tại các sở ban ngành: sở y tế, cục quản lý dược quốc gia, quản thị trường về dược phẩm, …

- Làm nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu về hóa dược, dược liệu, dược học, sinh dược, hóa học và sinh học.

- Làm cán bộ giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có đào tạo về hóa dược, công nghiệp dược, dược sỹ, hoặc học ở bậc học cao hơn: Thạc sỹ và Tiến sỹ trong và ngoài nước.

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

- Làm cán bộ điều hành, quản lý và cải tiến, phát triển các quy trình, dây chuyền, máy móc sản xuất liên quan tới công nghệ hóa học.

- Làm cán bộ kĩ thuật: Ở các phòng kiểm định chất lượng sản phẩm (KCS) của hầu hết các công ty, nhà máy, xí nghiệp như: nhà máy hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất gang thép, luyện kim, xi măng, sản xuất đồ nhựa, đồ gia dụng, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, thức ăn gia súc, chế biến nông sản, chất màu và phụ gia v.v.

- Làm nghiên cứu viên và cán bộ quản lí các vấn đề liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật hóa học tại các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học, học viện, trung tâm khoa học công nghệ, sở khoa học công nghệ các tỉnh thành phố và các phòng thí nghiệm công nghệ trọng điểm.

- Tham gia vào trường quốc tế tại các công ty đa quốc gia, các trung tâm nghiên cứu và học ở các bậc học cao hơn tại các trường đại học quốc tế.

- Giảng dạy các môn kỹ thuật hóa học và hoá học tại các trường đại học, học viện, cao đẳng, các trường trung cấp, các cơ sở dạy nghề hoặc học cao hơn ở bậc thạc sỹ và tiến sỹ.

Ngành Công nghệ sinh học (CTĐT Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh)

Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ được cấp bằng Cử nhân Công nghệ Sinh học với chương trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm Y sinh có năng lực đảm nhận các vị trí sau:

- Chuyên viên xét nghiệm trình độ cao tại các khoa xét nghiệm tại các bệnh viện các tuyến khác nhau thuộc hệ thống công lập;

- Chuyên viên xét nghiệm trình độ cao tại các khoa xét nghiệm của các bệnh viện quốc tế, bệnh viện tư nhân trên toàn quốc; các phòng xét nghiệm, trung tâm xét nghiệm tư nhân được nhà nước cấp phép hoạt động.

- Chuyên viên về lĩnh vực xét nghiệm của các tổ chức y tế quốc tế.

- Chuyên viên nghiên cứu y sinh tại các trung tâm, viện nghiên cứu về y học trên toàn quốc

- Nhân viên kỹ thuật, kinh doanh tại các công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho lĩnh vực y tế, công nghệ y - sinh học.

- Giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng đại học về lĩnh vực xét nghiệm y học và công nghệ sinh học y dược.

Ngành Công tác xã hội

Cụ thể, vị trí việc làm của sinh viên ngành Công tác xã hội sau khi tốt nghiệp có thể bao gồm:

- Các trung tâm hỗ trợ đối tượng yếu thế của nhà nước (trung tâm bảo trợ xã hội, các mái ấm, nhà mở, nhà tình thương…)

- Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực trẻ em, người khuyết tật, sức khoẻ…

- Các cơ quan của Nhà nước: Trường học, Bệnh viện, Cục bảo vệ trẻ em…

- Cơ quan phát triển xã hội của Nhà nước (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ LĐTB&XH…);

- Các Ban, Ngành liên quan tới phát triển chính sách xã hội (Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội…);

- Các trung tâm công tác xã hội của Nhà nước;

- Cơ quan phát triển xã hội của Nhà nước (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ LĐTB&XH…);

- Nhân viên CTXH trong bệnh viện (CTXH trong lĩnh vực y tế)

- Nhân viên CTXH trong trường học (CTXH học đường)

- Giáo viên dạy trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

- Các cơ hội việc làm khác

- Giảng viên giảng dạy Công tác xã hội trong các cơ sở đào tạo tại các Trường Cao Đẳng, Đại học…

- Nhân viên công tác xã hội làm việc trong hệ thống Tòa án, nhà tù, trại giam, các cơ sở giáo dưỡng/ cải tạo… nhằm giáo dục hòa nhập,  trợ giúp tâm lí – xã hội cho các đối tượng, hỗ trợ Tòa án có quyết định tốt nhất cho các đối tượng…

- Làm nhà tư vấn/ tham vấn trong các công ty, Trung tâm làm dịch vụ tư vấn/ tham vấn tâm lý .

Ngành Toán ứng dụng (CTĐT Toán kinh tế)

Dịch vụ ngân hàng

Sinh viên có thể làm việc trong các ngân hàng ở các vị trí phân tích ngân sách, kế toán, quản lý ngân hàng, chẳng hạn như phân tích tác động kinh tế của lãi suất, tỷ giá mua và các xu hướng khác có thể thay đổi các dịch vụ ngân hàng …

Tư vấn kinh doanh/sản xuất

- Phân tích, quản lý và tư vấn trong các cơ quan Bộ ngành,  Định chế tài chính, các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình của nền kinh tế và các tổ chức kinh tế, xã hội;

- Tính toán, thiết kế tối ưu các quy trình sản xuất trong các nhà máy, doanh nghiệp. Tư vấn cho chủ doanh nghiệp hay người quản lý về các vấn đề như bảo đảm các khoản vay, các chương trình đầu tư, sản xuất hàng hóa và dịch vụ…

- Chuyên viên phân tích, dự báo và quản trị rủi ro trong các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp;

- Chuyên viên phân tích chính sách;

- Xây dựng và điều hành các tổ chức tư vấn kinh tế – xã hội, các doanh nghiệp.

Chuyên viên nghiên cứu

Làm việc tại các Viện nghiên cứu về toán học/kinh tế trong và ngoài nước.

Các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp (Đại học/Cao đẳng)

Giảng viên các trường đại học và cao đẳng, đặc biệt là các cơ sở giáo dục thuộc khối kinh tế và quản trị kinh doanh.

 

 

Ngành Văn học

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình truyền hình, nhân viên truyền thông cho doanh nghiệp và nhà xuất bản, nhà sáng tác – phê bình văn học nghệ thuật, cán bộ quản lý văn hóa, giáo viên ngữ văn, giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp dạy nghề, các trung tâm giáo dục trên toàn quốc.

Ngành Thông tin thư viện

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Thông tin – Thư viện có thể làm cán bộ thư viện, cán bộ thiết bị, cán bộ văn thư, quản trị thông tin, cán bộ thư viện – thiết bị, cán bộ thư viện – văn thư tại:

- Trường Trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học; các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,  thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

- Các Sở Giáo dục – Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Phòng Giáo dục – Đào tạo các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa – Thông tin của các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các trung tâm thông tin, các viện nghiên cứu, viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

- Các thư viện công cộng: thư viện quốc gia; thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thư viện thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các thư viện của lực lượng vũ trang.

- Các công ty phát hành sách và thiết bị trường học.

- Văn phòng hoặc phòng hành chính của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các Trung tâm lưu trữ Quốc gia; lưu trữ của ngành và cơ quan lưu trữ các địa phương.

- Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phẩn, công ty liên doanh, công ty nước ngoài.

Ngành Khoa học quản lý

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Cử nhân Khoa học quản lý và có thể hoạt động trong các lĩnh vực sau:

- Làm việc ở các phòng, ban, phân x­ưởng, xí nghiệp, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nư­ớc hoặc tư­ nhân (phòng hành chính - nhân sự, hành chính – tổng hợp, tổ chức cán bộ, tiền lư­ơng – tiền công…) và các cơ quan quản lý nhà nư­ớc từ Trung ương tới địa ph­ương (UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm xã hội các cấp, Liên đoàn lao động các cấp…);

- Công tác trong ngành quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, thư­ơng mại, bảo hiểm, luật, chính trị…;

- Làm công tác giảng dạy ở các tr­ường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Sinh viên khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm việc được tại các đơn vị:

- Các doanh nghiệp: Công ty tư vấn môi trường, quan trắc môi trường, xử lý chất thải rắn, nước thải, chất thải rắn, ô nhiễm không khí; bộ phận bảo hộ lao động, an toàn sức khỏe nghề nghiệp tại các doanh nghiệp; các bộ phận quản lý chất lượng môi trường.

- Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường từ trung ương tới địa phương: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và môi trường, Ban Địa chính-Môi trường cấp xã, phường, …

Ví dụ trong Sở tài nguyên và Môi trường có thể làm tại: Phòng thẩm định đánh giá tác động môi trường, phòng kiểm soát ô nhiễm môi trường, phòng kế hoạch, phòng quản lý đất đai, phòng tài nguyên nước, phòng khí tượng thuỷ văn, phòng khoáng sản, phòng đo đạc bản đồ và viễn thám, quỹ bảo vệ môi trường…

- Các bộ, sở, ngành khác trong cả nước: Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn, sở Khoa học& Công nghệ, Công an tỉnh….

Ví dụ trong Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn có thể làm tại: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Ban quản lý Khu bảo tồn, Vườn quốc gia…;

- Các cơ quan nghiên cứu và đào tạo: Các viện nghiên cứu về môi trường và các trường đại học, cao đẳng; các tổ chức phi chính phủ...

- Thực tập nghề ở nước ngoài: Sinh viên trong và sau khi tốt nghiệp có cơ hội lựa chọn thực tập nghề nâng cao nghề nghiệp có hưởng lương. Khoa có chương trình hợp tác trao đổi lưu học sinh hàng năm với các cơ sở đào tạo tại các nước Israel, Tây Ban Nha, Nhật Bản….

- Học bậc cao hơn: Sinh viên có nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu tiếp trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc nhận được học bổng đi học tập ở nước ngoài: Đức, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Úc, Đài Loan, Trung Quốc…

Ngành Khoa học môi trường

Nghề phổ biến: Cán bộ kỹ thuật môi trường, nghiên cứu, tư vấn môi trường, quản lý môi trường, quan trắc môi trường; đánh giá và kiểm soát ô nhiễm môi trường; cảnh sát môi trường; bảo hộ lao động, an toàn lao động và sức khỏe môi trường…

Nghề có khả năng đảm nhận:

- Làm cán bộ và nhân viên tại các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường như Bộ TN&MT, Sở TN&MT các phòng môi trường...

- Làm nhân viên tại các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu và tư vấn về môi trường.

- Làm cho các phòng/bộ phận quản lý và vận hành xử lý môi trường của các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước.

- Làm nhân viên bảo hộ lao động, kiểm soát môi trường tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Làm giảng viên đại học; cán bộ quản lý nhà nước ở các cơ quan và các ngành nghề khác có kiến thức chuyên môn liên quan...

Ngành Lịch sử

- Làm việc tại các cơ quan chính quyền: Ban tuyên giáo, ban Dân vận, mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, các Sở (Phòng) văn hóa, các bảo tàng, cơ quan báo đài, du lịch...

- Làm việc trong các ngành quân đội, công an...

- Giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường Đại học và cao đẳng, trung tâm chính trị...

- Làm cán bộ nghiên cứu trong các viện nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn;

Ngành Quản lý văn hóa

- Cán bộ văn hóa – xã hội (Cán bộ quản lý văn hóa và nhân viên văn hóa – xã hội) tại: UBND xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, Thành phố.

- Cán bộ quản lý, chuyên viên nghiệp vụ tại các phòng ban thuộc Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng; Ban quản lý khu di tích; Bảo tàng; Nhà thiếu nhi; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh, Thành phố

- Nhân viên trong các công ty truyền thông, tổ chức sự kiện; hoặc làm việc độc lập trong các chương trình, sự kiện văn hóa nghệ thuật và các dự án văn hóa được tài trợ.

- Nghiên cứu viên, giảng viên tại các trung tâm, viện, trường đại học.

Ngành Địa lý tự nhiên (CTĐT Hệ thống thông tin Địa lý)

- Các doanh nghiệp: Lập trình viên, kiểm duyệt các phần mềm GIS; cán bộ đo đạc địa chính, thiết kế, xây dựng bản đồ; thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng GIS tại công ty khai thác tài nguyên, công ty môi trường, công ty du lịch (phát triển du lịch số - du lịch thông minh)...

- Làm chuyên viên, cán bộ quản lý tại các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, thành phố, huyện, thị xã như: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Kế hoạch - Đầu tư; Ban quản lý các dự án đầu tư xúc tiến và phát triển du lịch...

- Làm chuyên viên, cán bộ quản lý tại các Viện, các công ty (công ty khai thác tài nguyên, công ty môi trường, công ty du lịch (phát triển du lịch số - du lịch thông minh)....), trung tâm xây dựng dự án liên quan đến lĩnh vực quy hoạch và phát triển kinh tế, quy hoạch sử dụng đất; lập trình viên, kiểm duyệt các phần mềm GIS; cán bộ đo đạc, thiết kế, xây dựng bản đồ số, bản đồ trực tuyến; thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng GIS.

- Làm chuyên viên, cán bộ quản lý trong các dự án phát triển, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội về du lịch, tài nguyên- môi trường, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, bản đồ, GIS, viễn thám.

- Các cơ quan nghiên cứu và đào tạo: Làm chuyên gia, cán bộ nghiên cứu trong các viện nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng; các tổ chức phi chính phủ, khai thác ứng dụng bản đồ, hệ thông tin địa lý về du lịch, tài nguyên- môi trường trong phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, Quy hoạch đất đai, nông nghiệp, quy hoạch kinh tế - xã hội của một địa phương…

- Thực tập nghề ở nước ngoài: Sinh viên trong và sau khi tốt nghiệp có cơ hội lựa chọn thực tập nghề nâng cao nghề nghiệp, tiếng Anh có hưởng lương. Khoa có chương trình hợp tác trao đổi lưu học sinh hàng năm với các cơ sở đào tạo tại các nước Singgapore, Israel, Tây Ban Nha, Nhật Bản….