Thông báo | Công tác HS-SV


Sinh viên khoa học Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học không chỉ được học lý thuyết hiện đại về CNSH mà còn được trực tiếp tham gia vào nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm Công nghệ sinh học ngay từ năm thứ 2 của Đại học, để rồi tự tin vững bước vươn ra biển lớn
Tuyển Thực tập sinh hưởng Lương tại Nhật Bản
V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2018 đối với sinh viên khóa 9,10, 11 và 12 hệ chính quy
Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 11,12,13,14
Thông báo v/v nộp tiền học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên