TIN TỨC


Khoa Công nghệ Sinh học Đại học Khoa học Thái Nguyên là một cơ sở đào tạo chất lượng cao đối với ngành Công nghệ Sinh học - Ngành học của Tương lai, thời kỳ cuộc cách mạng 4.0.
​Thuật ngữ Cách mạng công nghiệp 4.0 đã bắt đầu được nhắc đến ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Chúng ta đang dần tiếp cận một xu hướng phát triển của nhân loại trong tương lai không xa. Không sớm thì muộn, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ điều chỉnh hệ thống lao động trong xã hội, qua đó làm thay đổi diện mạo ngành nghề đại học và cách lựa chọn ngành nghề của học sin
Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15
THÔNG TIN XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT Trường Đại học Khoa học- ĐHTN tuyển sinh trong cả nước. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy: 1100
GS TSKH Phạm Thị Trân Châu thăm Trung tâm nghiên cưu và sản xuất nấm Trường ĐHKH
Cử Nhân Công Nghệ Sinh Học CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
Tuyển Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng(QA) Công Ty TNHH MTV Nhà Máy Công Nghệ Sinh Học Và Thiết Bị Y Tế
nhân viên phòng thí nghiệm nông dược sài gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng