TIN TỨC


QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MICROALBUMIN NIỆU


QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MICROALBUMIN NIỆU

 

I.     NGUYÊN LÝ

Microalbumin trong nước tiểu (MAU) được định lượng theo nguyên lý miễn dịch do độ đục.

II.  CHUẨN BỊ

1. Cán bộ thực hiện: 01 Bác sỹ hoặc cán bộ đại học, 01 KTV xét nghiệm Hóa sinh.

2.   Phương tiện, hóa chất:

-  Máy phân tích sinh hóa tự động Olympus AU640, Beckman Coulter AU680.

-  Hóa chất: Kháng thể albumin. Hóa chất được bảo quản ở 2- 8°C cho đến khi hết hạn sử dụng: theo ngày ghi trên hộp.

3.   Người bệnh:

- Người bệnh được giải thích và tư vấn về xét nghiệm

- Người bệnh được hướng dẫn cách lấy mẫu nước tiểu đúng quy trình.

4Phiếu xét nghiệm: Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thông tin về tên, tuổi, giới tính, khoa phòng, chẩn đoán, của bệnh nhân và ghi rõ chỉ định xét nghiệm

III.TIẾN HÀNH

1.    Lấy bệnh phẩm:

-  Mẫu bệnh phẩm là nước tiểu.

 - Người bệnh tự lấy mẫu nước tiểu đúng hướng dẫn. Nếu bệnh nhân hôn mê thì lấy mẫu nước tiểu qua sonde.

2.    Tiến hành kỹ thuật:

- Chuẩn bị hóa chất: Hóa chất, chất chuẩn, chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm MAU.

- Tiến hành kỹ thuật:

-  Cài đặt chương trình, các thông số kỹ thuật xét nghiệm MAU theo protocol của máy.

-  Tiến hành chuẩn MAU.

-  Kiểm tra chất lượng xét nghiệm MAU. Nếu kết quả kiểm tra chất lượng đạt (không vi phạm luật kiểm tra chất lượng): tiến hành thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân; nếu kết quả vi phạm vào luật kiểm tra chất lượng: chuẩn lại máy và kiểm tra chất lượng lại.

-  Phân tích mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân theo protocol của máy. Nếu kết quả vượt quá ngưỡng tuyến tính của máy: hòa loãng nước tiểu và tiến hành phân tích lại trên mẫu hòa loãng, kết quả nhân với độ hòa loãng.

-  Kết quả sau khi được đánh giá sẽ được lưu vào phần mềm quản lý dữ liệu, in phiếu trả kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân.

III.   NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

1. Giá trị bình thường: Microalbumin < 20 mg/L

IV.   MỘT SỐ SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

1.    Trước phân tích:

- Nước tiểu của bệnh nhân phải lấy đúng kỹ thuật, không lẫn máu.

- Trên dụng cụ đựng bệnh phẩm phải ghi đầy đủ thông tin của bệnh nhân (tên, tuổi, địa chỉ, khoa/phòng, số giường...). Các thông tin này phải khớp với các thông tin trên phiếu chỉ định xét nghiệm. Nếu không đúng: hủy và lấy lại mẫu.

2.    Trong phân tích:

Mấu bệnh phẩm của bệnh nhân chỉ được thực hiện khi kết quả kiểm tra chất lượng không vi phạm các luật của quy trình kiểm tra chất lượng; nếu không, phải tiến hành chuẩn và kiểm tra lại, đạt mới thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân; nếu không đạt: tiến hành kiểm tra lại cá thông số kỹ thuật của máy,  sửa chữa hoặc thay mới các chi tiết nếu cần. Sau đó chuẩn và kiểm tra chất lượng lại cho đạt.

3.    Sau phân tích:

Phân tích kết quả thu được với chẩn đoán lâm sàng, với kết quả các xét nghiệm khác của chính bệnh nhân đó; nếu không phù hợp, tiến hành kiểm  tra lại: thông tin trên mẫu bệnh phẩm, chất lượng mẫu, kết quả kiểm tra chất lượng máy, phân tích lại mẫu bệnh phẩm đó.

 

Nguồn: http://benhviendktinhquangninh.vn