TIN TỨC


QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG Na+, K+, CL- NƯỚC TIỂU


QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG Na+, K+, CL- NƯỚC TIỂU

 

I.     NGUYÊN LÝ

Các chất điện giải (Na+, K+, Cl-) trong nước tiểu được định lượng theo phương pháp điện cực chọn lọc gián tiếp.

II.  CHUẨN BỊ

1.   Cán bộ thực hiện: BS hoặc KTV được đào tạo chuyên ngành hóa sinh

2.    Phương tiện, hóa chất

-  Máy móc: hệ thống máy hóa sinh OLYMPUS AU640, AU680.

-  Thuốc thử: sẵn sàng sử dụng ISE Diluent, ISE Internal Standard

Bảo quản ở 2-8oC đến khi hết date, 8 tuần khi để trên máy phân tích, các loại dung dịch hệ thống khác: ISE Cleaning,…

-  Điện cực các loại

-  Chuẩn

-  Control: 2 mức

3.   Người bệnh: Người bệnh được giải thích trước khi thực hiện xét nghiệm và được hướng dẫn lấy nước tiểu đúng kỹ thuật.

4.   Phiếu xét nghiệm: Có đầy đủ thông tin về bệnh nhân: tên, tuổi, khoa phòng, chẩn đoán, tên BS chỉ định, các loại thuốc đã sử dụng (nếu có), thể tích nước tiểu 24h,…

III.   CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1.  Lấy bệnh phẩm:

- Nước tiểu: Lấy mẫu nước tiểu ngẫu nhiên buổi sáng hay thu nước tiểu 24 giờ (Lưu ý: bảo quản ngăn mát tủ lạnh, không có chất bảo quản).

Để bệnh phẩm, chuẩn, control ở nhiệt độ    phòng (20-250C) và  lắc đều trước khi tiến hành kỹ thuật.

2.    Tiến hành kỹ thuật:

-  Máy xét nghiệm, hóa chất đã được chuẩn trước khi thực hiện phân tích. Control nằm trong dải cho phép tùy thuộc lô thuốc thử. Chạy control 2 mức: b́nh thường và bất thường. Đối chiếu với luật về nội kiểm chất lượng nếu đạt thì tiến hành phân tích mẫu.

-  Đưa bệnh phẩm vào phân tích theo protocol của máy. Khi có kết quả thì phân tích, đối chiếu với phiếu xét nghiệm và trả kết quả.

IV.   NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

1.    Giá trị bình thường xét nghiệm nước tiểu:

+ Na+: 40- 220 mmol/24h (54- 150 mmol/L)

+ K+: 25- 125 mmol/24h (20- 80 mmol/L)

+ Cl-: 110- 250 mmol/24h (46- 168 mmol/L)

VI.   NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ:

Nồng độ các chất điện giải trong nước tiểu cao vượt quá tuyến tính của máy xét nghiệm th́ phải pha loăng mẫu bệnh phẩm. Kết quả sẽ được nhân với hệ số pha loãng

Nguồn: http://benhviendktinhquangninh.vn