TIN TỨC


Tuyển Cử Nhân Công Nghệ Sinh Học CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH


Mô tả Công việc

1. Thực hiện công tác chuyên môn chuyên ngành hỗ trợ sinh sản

- Đo các thông số tủ nuôi, tủ thao tác nồng độ CO2,O2, VOC, áp suất khí,….

- Quản lý hồ sơ thông tin bệnh nhân lưu trong lab, chuẩn bị hồ sơ bệnh nhân trước khi làm thủ thuật. Nhập dữ liệu máy tính, in tổng kết dữ liệu hàng tháng.

- Chuẩn bị dụng cụ cho các quy trình.

- Đảm bảo thông tin liên quan đến kết quả được bảo mật và thông tin đấy đủ đến khách hàng, trả kết quả.

- Chuẩn bị môi trường vào đầu ngày và cuối ngày.

- Vệ sinh cuối giờ làm

2. Tuân thủ các quy định liên quan đến vị trí làm việc

- Định danh người bệnh

- Vệ sinh tay

- Qui định an toàn phòng xét nghiệm

- Qui định về ghi chép hồ sơ, sổ sách hành chính

- Qui định về phân loại rác thải

3. Tham gia đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực

- Sử dụng hóa chất, môi trường, vật tư tiêu hao đúng đủ

- Tham gia dự trù, lĩnh, quản lý vật tư, môi trường, hóa chất tại vị trí làm việc

- Tham gia bảo quản các phương tiện, thiết bị dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn

4. Các công việc khác

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của trưởng lab, trưởng khoa.

- Các trường hợp đột xuất khẩn cấp.

- Hỗ trợ đơn vị khác

- Các việc cần phù hợp với khả năng

- Tham gia đào tạo liên tục

Yêu Cầu Công Việc

1.      Trình độ học vấn: Cử nhân Công nghệ sinh học ĐH Y Hà Nội, ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội...

2.      Kiến thức cần thiết: Hiểu biết về phôi học, giao tử, trang thiết bị trong lab hỗ trợ sinh sản, quản lý chất lượng lab.

3.      Kỹ năng cần thiết: Đọc tìm hiểu tài liệu tiếng anh, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp.

4.      Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực.

5.      Máy tính: Sử dụng thành thạo word, excell, spss.

6.      Tiếng Anh: Trình độ B1

7.      Kinh nghiệm làm việc: ko yêu cầu