TIN TỨC


V/v tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra về TA, tin học cho sv trường ĐHKH


V/v tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra về TA, tin học cho sv trường ĐHKH. Chi tiết trong file đính kèm tại đây