Đại học chính quy | Đào tạo


Kế hoạch tổ chức ôn và thi chuẩn đần ra tin học và tiếng Anh trong tháng 5. Các thầy cô chuyển đến sinh viên để các em chủ động tham gia.
Mặc dù theo kế hoạch này, đã hết đợt nộp đơn, tuy nhiên, đối với sinh viên K9 vẫn có thể xem xét giải quyết vì thời gian qua các em chưa biết có được gia hạn hay không. Kính nhờ các thầy cô thông tin gấp để các em có thể đăng kí ngay.
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019-CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y SINH
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 6 năm 2018
Giới thiệu về ngành Sinh học
Giới thiệu về ngành Công nghệ Sinh học