Thông báo | Công tác HS-SV


Năm 2021, KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC tuyển sinh 02 Chương trình Đào tạo hệ Đại học Chính quy bao gồm: Kỹ thuật xét nghiệm Y Sinh CLC: 50 chỉ tiêu Công nghệ Sinh học Y Dược: 50 chỉ tiêu
CTĐT Kỹ thuật xét nghiệm Y Sinh (Chất lượng cao): https://tuyensinh.tnus.edu.vn/academic/ky-thuat-xet-nghiem-y-sinh-2 CTĐT Công nghệ Sinh học Y Dược: https://tuyensinh.tnus.edu.vn/academic/cong-nghe-sinh-hoc-y-duoc
THÔNG BÁO về việc tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2020 - 2021