Thông báo | Công tác HS-SV


THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021


CTĐT Kỹ thuật xét nghiệm Y Sinh (Chất lượng cao): https://tuyensinh.tnus.edu.vn/academic/ky-thuat-xet-nghiem-y-sinh-2

CTĐT Công nghệ Sinh học Y Dược: https://tuyensinh.tnus.edu.vn/academic/cong-nghe-sinh-hoc-y-duoc

 

Thông tin tư vấn:

Thầy Nguyễn Phú Hùng, SĐT: 0818.432.886

Cô Ngô Thu Hà, SĐT: 0392.022.092