Hợp tác quốc tế | Hợp tác


V/v học bổng chương trình trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại Trường Đại học Valladolid, Tây Ban Nha
Trong khuôn khổ hợp tác với Trung tâm Nông nghiệp AICAT và AGROSTUDIES hàng năm Khoa CNSH có từ 5 - 7 sinh viên sang thực tập nghề nghiệp tại Israel