Sau đại học | Đào tạo


Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học thông báo tuyển sinh đợt một chương trình đào tạo thạc sĩ công nghệ sinh học.
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022
Thông báo v/v thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt I năm 2020
Đây là hạn chót mà không thể gia hạn thêm được nữa. Kính nhờ các thầy cô triển khai thông tin qua GVCN K9, qua mọi phương tiện thông tin đến sinh viên để các em năm được và có kế hoạch hoàn thiện CTĐT để tốt nghiệp ra trường. Thông tin này đối với một số em rất quan trọng. Kính mong các thầy cô triển khai triệt để đến sinh viên.