Đại học chính quy | Đào tạo


Năm học 2024-2025 Khoa Công nghệ Sinh học tuyển sinh cho hai chương trình đào tạo “Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh” và "Công nghệ sinh dược và nông nghiệp công nghệ cao"
Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Chương trình Đào tạo Kỹ thuật Xét nghiệm Y Sinh hệ Đại trà năm 2020
« 12 »