TIN TỨC


Chương trình “Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh” là chương trình trọng điểm liên ngành, được giảng dạy bởi giảng viên của hai trường: Đại học Khoa học và Đại học Y – Dược Thái Nguyên, cùng với sự tham gia trực tiếp của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội nhận được 2 bằng: Bằng cử nhân Công nghệ Sinh học (ĐHKH cấp) và bằng Cử nhân Xét nghiệm Y học (ĐH Y – Dược cấp). “Công nghệ sinh dược và nông nghiệp công nghệ cao” Đào tạo các sinh viên cử nhân Công nghệ sinh học có kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên môn về công nghệ sinh dược, thú y và nông nghiệp công nghệ cao. Chương trình được thiết kế để đáp ứng mục tiêu đào tạo theo 3 chuyên ngành bao gồm: (1) Chuyên ngành Công nghệ Sinh dược; (2) Chuyên ngành Công nghệ Sinh học trong Thú Y và (3) Nông nghiệp công nghệ cao.
Quyết định 5231 cho phép sinh viên học cùng lúc 2 chương trình đại học chính quy
các chi đoàn CNSH K18 (CLC), CNSH K19 (CLC) và CNSH K20 (CLC) của khoa Công nghệ sinh học đã tổ chức thành công Đại hội Lớp - Chi Đoàn – Chi Hội nhiệm kì 2023-2024.
CV1152 Thông báo học cùng lúc hai chương trình tại Trường Đại học Y - Dược
Tuyển dụng chuyên gia đào tạo và ứng dụng- phụ trách sản phẩm
Việc xuất hiện các ca bệnh COVID-19 mới trong những ngày gần đây tiềm ẩn nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới. Trong bối cảnh các địa phương đang thắt chặt những biện pháp phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh thì Thái Nguyên cũng gấp rút chỉ đạo quá trình nghiên cứu để sớm cho ra mắt bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2.