Đào tạo


Chương trình Đào tạo Kỹ thuật Xét nghiệm Y Sinh hệ Đại trà năm 2020
Thực tế bệnh viện là một trong những môn học đầu tiên của sinh viên thuộc Chương trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm Y Sinh. Ngay học kì I của năm thứ nhất, sinh viên được đi thực tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kết quả chuyến đi giúp các bạn sinh viên hiểu sâu hơn về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các cơ sở y tế, đặc biệt là các đơn vị xét nghiệm, tế bào gốc, hỗ trợ sinh sản (IVF) cũng như nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí việc làm và cơ hội nghề nghiệp rộng mở sau tốt nghiệp.
Thông báo v/v thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt I năm 2020
Nhiễm sắc thể đồ (Genetic karyotyping) hay phân tích nhiễm sắc thể là một xét nghiệm chỉ ra các bất thường di truyền ở mức độ nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể đồ được sử dụng trong chẩn đoán các rối loạn nhiễm sắc thể trước và sau sinh hoặc sử dụng trong chẩn đoán tiền làm tổ. Loại xét nghiệm này cũng cho phép dự đoán liệu một cặp vợ chồng có nguy cơ sinh con mang các rối loạn nhiễm sắc thể hay không.
Đây là hạn chót mà không thể gia hạn thêm được nữa. Kính nhờ các thầy cô triển khai thông tin qua GVCN K9, qua mọi phương tiện thông tin đến sinh viên để các em năm được và có kế hoạch hoàn thiện CTĐT để tốt nghiệp ra trường. Thông tin này đối với một số em rất quan trọng. Kính mong các thầy cô triển khai triệt để đến sinh viên.
Kế hoạch tổ chức ôn và thi chuẩn đần ra tin học và tiếng Anh trong tháng 5. Các thầy cô chuyển đến sinh viên để các em chủ động tham gia.
Mặc dù theo kế hoạch này, đã hết đợt nộp đơn, tuy nhiên, đối với sinh viên K9 vẫn có thể xem xét giải quyết vì thời gian qua các em chưa biết có được gia hạn hay không. Kính nhờ các thầy cô thông tin gấp để các em có thể đăng kí ngay.
« 12 »