Sau đại học | Đào tạo


Công văn gia hạn cho sinh viên K9 đến 30/6/2019.


Công văn gia hạn cho sinh viên K9 đến 30/6/2019. Đây là hạn chót mà không thể gia hạn thêm được nữa. Kính nhờ các thầy cô triển khai thông tin qua GVCN K9, qua mọi phương tiện thông tin đến sinh viên để các em năm được và có kế hoạch hoàn thiện CTĐT để tốt nghiệp ra trường. Thông tin này đối với một số em rất quan trọng. Kính mong các thầy cô triển khai triệt để đến sinh viên.