Đại học chính quy | Đào tạo


Ngành Sinh học


1. Thông tin chung
Tên ngành: Sinh học                       Mã ngành:7420101
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Toán - Lý - Hoá; Toán -  Hoá -  Sinh; Toán - Hoá - Tiếng Anh; Toán - Sinh - Tiếng Anh.
Số điện thoại Trưởng khoa (TS. Nguyễn Phú Hùng): 02083901866
Mục tiêu đào tạo của ngành: 
Đào tạo Cử nhân Sinh học có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Sinh học thực nghiệm; Sinh học phân tử và tế bào; Sinh học động, thực vật; Sinh học sinh thái; đa dạng sinh học và Sinh dược phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng sinh học vào cuộc sống.
2. Tiềm lực của Trường ĐH Khoa học đối với ngành
Cơ cấu tổ chức: 25 cán bộ, 1 PGS, 11 tiến sĩ, 3 NCS, 6 thạc sĩ, 4 cử nhân, trong đó có 1/3 số cán bộ có trình độ tiến sĩ được đào tạo tại các quốc gia phát triển như Pháp, Hàn Quốc.
3. Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo gồm 135 tín chỉ, chia thành các khối kiến thức cơ bản, kiến thức liên ngành, ngành và chuyên chuyên hẹp trong đó kiến thức liên ngành, ngành và chuyên ngành chiếm trên 70% tổng số kiến thức của chương trình.
Tỷ lệ thực hành chiếm trên 30% các môn học ngành và chuyên ngành. Trong đó 10 tín chỉ dành riêng cho thực tập thiên nhiên tại các vườn quốc gia Ba bể, Cát bà, Cúc Phương, Tam Đảo, Sapa, Hoàng Liên Sơn; thực tập sản xuất tại các công ty, nhà máy sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng; nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm; các bệnh viện, trung tâm y tế hoặc các nông trường áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. 
Nhiều môn học được cập nhật kiến thức hiện đại về sinh học phân tử, sinh dược, giúp sinh viên tiếp cận tốt với các ngành nghề mới hiện nay như chẩn đoán phân tử, phân loại học phân tử…
Sinh viên từ năm thứ 2 được đăng ký khoá học 1 năm tại Israel về Sinh học ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao cho phép thay thế cho 1 năm học tập tại Việt Nam, giúp nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
4. Cơ hội việc làm
Sinh viên tốt nghiệp ngành Cử nhân Sinh học có cơ hội làm việc tại các viện về Công nghệ Sinh học, Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật, Viện Di truyền, Viện Dược liệu, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Kiểm nghiệm vác xin; các bệnh viện, sở công an, các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành sinh và công nghệ sinh học, bệnh viện đa khoa Trung ương tại các tỉnh, bệnh viện tuyến huyện, trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, các công ty sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu sinh học. Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tự khởi nghiệp với một số mô hình như trồng rau sạch công nghệ cao, trồng nấm ăn, nấm dược liệu, trồng thảo dược, chế biến dược liệu...
5. Cam kết đầu ra của Trường ĐH Khoa học đối với ngành
Cam kết những sinh viên tốt nghiệp ngành Cử nhân Sinh học tại Đại học Khoa học Thái Nguyên có khả năng: nghiên cứu; giảng dạy; triển khai các phân tích sinh học sinh học khác nhau; chế biến thực phẩm, nuôi cấy mô tế bào động, thực vật; bảo tồn đa dạng sinh học,... 
70% sinh viên sau 1 năm kể từ khi tốt nghiệp có công việc đúng ngành đào tạo.