Bộ môn Di truyền và Sinh học phân tử | Giới thiệu


Bộ môn Di truyền và Sinh học phân tử trực thuộc Khoa Công nghệ Sinh học được thành lập tháng 7 năm 2010.Hiện nay Bộ môn có 7 cán bộ, trong đó có 04 tiến sĩ, 03 thạc sĩ. Bộ môn được Khoa và nhà trường giao nhiệm vụ tham gia giảng dạy đào tạo các học phần thuộc lĩnh vực Di truyền, Sinh học phân tử, sinh lý thực vật và Công nghệ tế bào cho cả 02 ngành cử nhân Công nghệ sinh học và cử nhân Sinh học. Bộ môn có các cán bộ giảng dạy tham gia chính vào đào tạo thạc sĩ công nghệ Sinh học và phối hợp đào tạo chuyên ngành Tiến sĩ hóa sinh học. Bên cạnh lĩnh vực giảng dạy, các cán bộ trong bộ môn còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa cấp Đại học, cấp Bộ và cấp Nhà nước.

TT

Thông tin cá nhân

Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy

1

TS. Nguyễn Thị Hải Yến

Trưởng Bộ môn -Phó trưởng khoa

 

Di truyền học, Sinh học phân tử, nuôi cấy mô tế bào thực vật

2.

TS. Nguyễn Phú Hùng

Giảng viên - Trưởng khoa

 

Di truyền y học; Bệnh học phân tử, Chẩn đoán phân tử; Tế bào gốc ung thư và liệu pháp nhắm đích.

3.

TS. Vũ Thị Lan

Giảng viên - Chủ tịch công đoàn khoa

 

Sinh lý thực vật; Công nghệ tế bào thực vật; Công nghệ sinh học nông nghiệp.

4.

TS. Hoàng Thị Thu Yến

Giảng viên - Phó khoa.

 

Sinh học phân tử, DNA tái tổ hợp, Đa dạng di truyền thực vật.

5.

ThS. Vũ Thanh Sắc

Giảng viên

 

Sinh lý thực vật; Nuôi cấy mô tế bào.

6.

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Kỹ thuật viên

 

Thực hành Nuôi cấy mô tế bào, di truyền

7.

ThS. Lê Đức Huấn

Kỹ thuật viên

 

Thực hành Sinh học phân tử, DNA tái tổ hợp