Bộ môn Vi sinh và Hóa sinh | Giới thiệu


 

Bộ môn Vi sinh vật và Hóa sinh học được thành lập từ tháng 7 năm 2010. Hiện nay Bộ môn có 8 cán bộ cơ hữu, trong đó có 03 TS, 03 ThS (02 NCS) và 02 cử nhân. Bộ môn được Khoa và nhà trường giao nhiệm vụ tham gia giảng dạy đào tạo các học phần thuộc lĩnh vực vi sinh vật và hóa sinh học cho 02 ngành cử nhân Công nghệ sinh học và cử nhân Sinh học. Đồng thời, bộ môn tham gia đào tạo chương trình thạc sĩ công nghệ Sinh học và chuyên ngành Tiến sĩ hóa sinh học. Ngoài ra, bộ môn được giao nhiệm vụ tham gia thực hiện và triển khai các đề tài khoa học các cấp và dự án sản xuất trong lĩnh vực vi sinh vật, hóa sinh học và công nghệ sinh học.

TT

Thông tin cá nhân

Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy

1

TS. Trịnh Đình Khá

Trưởng bộ môn

 

Hoá sinh học; Công nghệ protein; Hoá sinh công nghiệp; công nghệ enzyme; Công nghệ  vi sinh.

2.

TS. Trương Phúc Hưng

Giảng viên - Bí thư liên chi đoàn

 

Vi sinh; Vi sinh y học, virus học; độc tố BT; công nghệ nuôi trồng nấm; chẩn đoán phân tử.

3.

TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Giảng viên - Trưởng phòng thí nghiệm

 

Hoá sinh học; Miễn dịch học; Hoá học các hợp chất thiên nhiên; Lão hoá học.

4.

NCS. Trịnh Ngọc Hoàng

Giảng viên

 

Vi sinh thực phẩm; Công nghệ vi sinh; Vi sinh y học; Nghiên cứu kháng sinh mới.

5.

NCS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Giảng viên

 

Hoá sinh học, Hoá sinh công nghiệp; sensor sinh học.

6.

ThS. Đỗ Thị Tuyến

Giảng viên

 

- Vi sinh; Vi sinh nông nghiệp; Vi sinh môi trường

7.

Cử nhân: Hoàng Thị Đôi

Kỹ thuật viên

 

Thực hành hoá sinh, vi sinh

8.

Cử nhân: Hoàng Thị Thu

Kỹ thuật viên

 

Thực hành hoá sinh, vi sinh