Công tác HS-SV


Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 13 khóa học 2015-2019
Điểm rèn luyện Công nghệ sinh học K13 năm học 2018-2019
324 DEN Quyết định vv thay đổi môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đối với ngành Công nghệ sinh học
Thông báo tuyển cộng tác viên Hợp tác quốc tế (cơ hội dành cho các bạn sinh viên)
Danh sách sinh viên tốt nghiệp K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14 đợt tháng 06 năm 2019 hệ chính quy
Thông báo vv đăng ký mở lớp cải thiện năm học 2019-2020
Thông báo vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt T62019 cho sinh viên hệ chính quy từ Khóa 10 trở về trước
Quyết định v/v quy định mức thu tiền điện sinh hoạt của sinh viên sử dụng ở Ký túc xá.
Học bổng "201 9 Aspects of Taiwan's Humanities Camp" tại Đài Loan, thời gian từ 917 - l8l7l20l9
V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2019 đối với sinh viên khóa 9, 10, 11, 12 và 13 hệ chính quy