Cơ hội việc làm | Công tác HS-SV


Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm Nghiệp ĐH Nông Lâm TN tuyển 15 - 20 cán bộ nghiên cứu sản xuất


Trong sự hợp tác giữa Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp và Khoa Công nghệ Sinh học.

Năm 2018 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm Nghiệp Đại học Nông Lâm TN Tuyển 15 - 20 sinh viên Khoa Công nghệ sinh học hoạt động trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp Công nghệ cao.

Công việc chính là áp dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong sản xuất các giống cây lâm nghiệp, cây dược liệu (Đinh Lăng, Ba Kích, lan Kim Tuyến ...) các loại hoa Lan, Đông Trùng Hạ Thảo ....

Cán bộ được hưởng mọi chế độ theo quy định của nhà nước.