TIN TỨC


Thông báo V/v nộp đơn xét nghiệp đợt tháng 03 năm 2019 đối với sinh viên khóa 9, 10,11 và 12 hệ chính quy.
V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ hè (2017-2018).
Thông báo về việc hỗ trợ việc làm thêm cho sinh viên K16 Trường Đại học Khoa học.
Thông báo xét tuyển bổ sung vào các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2018
V/v nộp học phí còn nợ của sinh viên
V/v tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra về TA, tin học cho sv trường ĐHKH
Khoa Công nghệ Sinh học Đại học Khoa học Thái Nguyên là một cơ sở đào tạo chất lượng cao đối với ngành Công nghệ Sinh học - Ngành học của Tương lai, thời kỳ cuộc cách mạng 4.0.
​Thuật ngữ Cách mạng công nghiệp 4.0 đã bắt đầu được nhắc đến ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Chúng ta đang dần tiếp cận một xu hướng phát triển của nhân loại trong tương lai không xa. Không sớm thì muộn, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ điều chỉnh hệ thống lao động trong xã hội, qua đó làm thay đổi diện mạo ngành nghề đại học và cách lựa chọn ngành nghề của học sin