Cựu sinh viên | Công tác HS-SV


Cựu sinh viên Phạm Thị Nhàn - Giám đốc Ngân hàng Thảo Mộc Việt Nam


Là cựu sinh viên khoá 5 lớp Công nghệ Sinh học - ngay sau khi tốt nghiệp Phạm Thị Nhàn đã vượt qua qua các ứng viên đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội để trở thành nhân viên Công ty BIONET - một trong những công ty ứng dụng công nghệ Sinh học trong chẩn đoán bệnh, tư vấn di truyền đầu tiên tại Việt Nam. Ngay sau đó một vài năm em đã khẳng định được vị trí của mình trong công ty để trở thành phó giám đốc. Hiện nay em đang là giám đốc của Ngân hàng Thảo mộc Việt Nam chuyên cung ứng các sản phẩm tự nhiên phục vụ sức khoẻ con người. Trong quá trình học tập, công tác em đã nhận được nhiều giải thưởng quan trọng như: Giải 3 VIFOTEX, Giả 3 giải thưởng khoa học trẻ Việt Nam, Giải nhất giải thưởng sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên, giải Sao vàng đất Việt và các học bổng quốc tế khác.
 
Phát biểu cảm tưởng cuả cựu sinh viên Phạm Thị Nhàm về Khoa Công nghệ Sinh học - nơi em đã nhận tấm bằng Cử Nhân Công nghệ Sinh học.
 
 
Một số hoạt động của cựu sinh viên Phạm Thị Nhàn: