Công tác HS-SV


Thông báo số 1 v/v tổ chức cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020
Thông báo V/v khai báo thông tin Nội - Ngoại trú học kỳ I năm học 2019-2020
Thông báo v/v chi trả tiền Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa 13, 14, 15, 16.
Thông báo về việc tổ chức đại hội lớp năm2019-2020
Thời khóa biểu sinh hoạt lớp kỳ I năm 2019-2020
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019-2020
Thông báo về việc tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài
Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 (xét tuyển bổ sung đợt 1) của Trường ĐHKH - ĐHTN theo kết quả thi THPT quốc gia và theo học bạ THPT.
Công ty Bionet VIỆT NAM tuyển dụng các ứng viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh hoc, Sinh học,Y sinh, Kỹ thuật viên xét nghiệm.
Nhằm chăm lo và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, Khoa Công nghệ Sinh học - Đại học Khoa học trao gói học bổng trị giá 30 triệu cho tân sinh viên k17.