Công tác HS-SV


Thông báo v/v thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt I năm 2020
Thông báo v/v thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt I năm 2020
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020.
Thông báo v/v mức thu học phí năm học 2019-2020 và phương thức nộp học phí của học viên cao học Khóa 13
Thông báo V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020.
Thông báo số 1 v/v tổ chức cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020