Thông báo | Công tác HS-SV


TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN VỚI GÓI HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 30TR


TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN VỚI GÓI HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 30TR

1.Tiêu chí

- Sinh viên đỗ thủ khoa đầu vào.

- Điểm xét tuyển đạt trên 25 điểm.

2. Mức học bổng

- Gói học bổng trị giá 30triệu