TIN TỨC


Quyết định về việc ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp


Quyết định về việc ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

thông tin chi tiết trong file đính kèm tại đây