TIN TỨC


Thông báo tuyển sinh Ngành Công nghệ Sinh học


Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Mã ngành: 7420201
Tổ hợp môn thi/xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Sinh học
Chỉ tiêu tuyển sinh 2018 25
SĐT trưởng khoa (TS. Nguyễn Phú Hùng) 02083901866

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo Cử nhân Công nghệ Sinh học có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học bao gồm Công nghệ sinh học ứng dụng trong y dược học và Công nghệ Sinh học ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao.

TIỀM LỰC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Cơ cấu tổ chức khoa: Khoa Công nghệ Sinh học (CNSH) có 25 cán bộ gồm 1 PGS, 11 tiến sĩ, 3 NCS, 6 thạc sĩ, 4 cử nhân, trong đó có 5 tiến sĩ học tại các quốc gia phát triển như Pháp, Hàn Quốc và một số giáo sư thỉnh giảng đến từ Viện hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo gồm 153 tín chỉ, chia thành các khối kiến thức khác nhau trong đó khối kiến thức ngành và chuyên ngành chiếm trên 60% tổng số kiến thức của chương trình đào tạo.

Tỷ lệ thực hành chiếm trên 30% các môn học ngành và chuyên ngành. Có 10 tín chỉ dành riêng cho thực tập chuyên môn, thực tập sản xuất tại các công ty, nhà máy sản xuất dược, thực phẩm chức năng; nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm; các bệnh viện, trung tâm y tế hoặc các nông trường áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

- Nhiều môn học được cập nhật kiến thức hiện đại về sinh học phân tử, di truyền, hoá sinh, vi sinh, sinh dược, công nghệ tế bào nhằm tăng cường khả năng thích ứng của sinh viên sau khi tốt nghiệp với sự phát triển về công nghệ sinh học hiện nay ở trong nước và khu vực.

Sinh viên từ năm thứ 2 được đăng ký khoá học 1 năm tại Israel về công nghệ sinh học và được thay thế cho 1 năm học tập tại Việt Nam.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học có cơ hội trở thành Cán bộ nghiên cứu, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, sinh học thực nghiệm tại các Viện nghiên cứu, các công ty sản xuất dược, mỹ phẩm, chế phẩm sinh học, các khoa xét nghiệm tại các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng, các Trung tâm và Cơ quan nghiên cứu của một số Bộ, Sở, các Trường Đại học và Cao đẳng, Trung cấp nghề.

CAM KẾT ĐẦU RA CỦA TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Cam kết những sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học tại Đại học Khoa học Thái Nguyên có đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản về lĩnh vực được đào tạo. Có khả năng nghiên cứu, giảng dạy, phân tích vi sinh, hóa sinh; phân tích các tác nhân gây bệnh; phân tích dược phẩm, mỹ phẩm; đánh giá và bảo tồn đa dạng sinh học; phân tích bệnh di truyền, nuôi cấy mô tế bào thực vật, chiết xuất các hợp chất từ thiên nhiên ứng dụng trong công nghiếp dược phẩm, mỹ phẩm...

Tỷ lệ có việc làm đúng lĩnh vực đào tạo trên 70% sau 1 năm kể từ khi tốt nghiệp.