TIN TỨC


Thông báo v/v học cùng lúc hai chương trình tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên


Trường Đại học Khoa học trân trọng thông báo tới sinh viên chương trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm Y sinh về điều kiện để học cùng lúc hai chương trình đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Y - Dược như nhau

 

 

 

Thông báo vè việc