TIN TỨC


Ký kết hợp tác giữa trường Đại học khoa học và Bênh viện A Thái Nguyên trong việc phối hợp đào tạo chương trình được xã hội đặc biệt quan tâm "KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y SINH".