Khoa Công nghệ Sinh học's Logo

Khoa Công nghệ Sinh học - Đại học Khoa học đã sẵn sàng chào đón các tân sinh viên K17 nhé! Thí sinh nào vẫn đang băn khoăn chưa lựa chọn hoặc không thấy tên mình khi tra cứu danh sách trúng tuyển hãy vui lòng liên hệ để tư vấn và hướng dẫn nha các em! Hẹn gặp lại các em 2k1 tại gia đình Khoa Công nghệ Sinh học - Đại học Khoa học !

Trong những năm qua, Chi bộ Khoa Công nghệ Sinh học luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sản phẩm từ nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao.

Liên kết Hợp tác

Liên kết trong nước và quốc tế