Tuyển dụng chuyên gia đào tạo và ứng dụng- phụ trách sản phẩm

Việc xuất hiện các ca bệnh COVID-19 mới trong những ngày gần đây tiềm ẩn nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới. Trong bối cảnh các địa phương đang thắt chặt những biện pháp phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh thì Thái Nguyên cũng gấp rút chỉ đạo quá trình nghiên cứu để sớm cho ra mắt bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2.

Để tiếp tục khẳng định uy tín của Đại học Thái Nguyên với xã hội, Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đưa ra mục tiêu, quyết tâm xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành đại học trọng điểm, trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sản phẩm từ nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao.

Liên kết Hợp tác

Liên kết trong nước và quốc tế